Tầm quan trọng của Digital Marketers trong tương lai?

820
Tầm quan trọng của Digital Marketers trong tương lai?

Digital Marketing hiện nay đang ngày càng phát triển và đối với các digital marketer phải luôn sẵn sàng để có thể theo kịp sự phát triển của nó. Có nghĩa là “nền tảng công nghệ có vai trò quan trọng không kém nghệ thuật làm marketing”. Nhà cung cấp những thiết bị công nghệ và Digital Marketing – Modo kỳ vọng tới 50% nhân viên marketing sẽ có những kiến thức nền về kỹ thuật vào năm tới. Thực tế, có 72%  marketers Mondo được khảo sát đều nói rằng marketing truyền thống không còn đủ trong thế giới luôn thay đổi nhanh chóng của Digital Marketing.

Vậy Marketers cần có những kỹ năng gì?

Tầm quan trọng của Digital Marketers trong tương lai?

54% các marketer khi được khảo sát lĩnh vực Digital/Social sẽ có nhu cầu cao về nguồn nhân lực marketing trong 12 đến 18 tháng tới. Việc sáng tạo nội dung (44%) là một lĩnh vực chuyên môn được họ ưa thích nhất, tiếp theo là dữ liệu lớn / phân tích (33%), chiến lược di động (30%), và SEO (28%).Việc những kỹ năng về kỹ thuật ngày càng được coi trọng là điều hợp lý, đặc biệt là khi xét đến việc có tới 80% các bộ phận marketing hiện nay có xu hướng muốn nâng cao ngân sách cho Digital Marketing trong vòng 12 đến 18 tháng tới.

Cho dù các marketer theo kịp xu hướng của năm, họ vẫn cần phải mở rộng kỹ năng mới trong những năm tới. Hãy xét những điều sau đây: Mặc dù chỉ có 13% các marketer nói rằng phim là một trong những kênh quan trọng nhất trong việc gia tăng sự tương tác của khách hàng ngày nay, 61% nói rằng nó sẽ là như vậy trong 3-5 năm tới. Tương tự, chỉ có khoảng 1/4 số người trả lời rằng điện thoại là kênh hàng đầu khiến khách hàng có nhiều tương tác, nhưng 70% cho rằng điều đó trở nên như vậy trong năm 2020. Mạng Xã hội cũng được kỳ vọng tăng trưởng: 38% cho là kênh này là 1 kênh chính yếu đối với các tương tác của khách hàng hiện nay, nhưng có đến 49% cho rằng nó sẽ quan trọng trong thập kỉ tới. Tuy nhiên, email là một kênh mà được kì vọng tăng ít nhất. Theo Mondo, 59% số người trả lời cho rằng email là một trong những kênh có giá trị nhất cho sự tương tác khách hàng, nhưng con số này đang được dự kiến sẽ giảm 4% điểm trong vòng 3 đến 5 năm tới.

Các kỹ năng của marketers không phải là yếu tố duy nhất mà Mondo đã dự kiến sẽ thay đổi. Công ty này cũng đưa ra dự đoán sẽ có 1 sự kết hợp 50-50 trong nguồn nhân lực, giữa nhân lực thuê ngoài và nhân viên chính thức full thời gian của công ty trong vòng từ 3 đến 5 năm nữa.